เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ Polaroid

 • ผลิตภัณฑ์ประเภทกล้องใหม่ รับประกันศูนย์ไทย (1) ปี
 • ผลิตภัณฑ์ประเภทกล้องวินเทจ รับประกันศูนย์ไทย (1) ปี
 • ผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มและอุปกรณ์เสริม พิจารณาเป็นกรณีไป

การรับประกันนี้จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ Polaroid ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ และมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ Polaroid ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ได้รับการรับประกัน เมื่อจำเป็นต้องใช้บริการการรับประกันผลิตภัณฑ์โปรดแสดงหลักฐานการลงทะเบียนรับประกันที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านช่องทางของบริษัทฯ หรือบัตรรับประกันที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์และไม่มีร่องรอยการแก้ไข

การรับประกันนี้จะครอบคลุมเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่รวมถึงส่วนเสริมและอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ฟิล์ม, ฟิล์มชีลด์และฟิลเตอร์ เว้นแต่การจัดเก็บและการใช้งานฟิล์มจะเป็นไปตามคำแนะนำการใช้งานที่มากับผลิตภัณฑ์, ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 2. ซอฟท์แวร์
 3. สายเคเบิ้ล
 4. แบตเตอรี่
 5. อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา
 6. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.quickmarketing.co.th/form/146/warranty ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามใบกำกับภาษี เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ลูกค้าจะได้รับการรับประกันหลังจากลงทะเบียน และส่งหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ภายใน 30 วัน โดยบริษัทฯจะยืนยันการลงทะเบียนผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้

ข้อมูลการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ Polaroid ผลิตขึ้นตามมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต

บริษัทขอรับประกันว่าจะไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจากวัสดุและฝีมือการผลิตในช่วงระยะเวลา (1) ปี นับจากวันที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ

การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากกรณีดังต่อไปนี้

 • ความเสียหายต่อความสวยงาม เช่น การชำรุดบุบสลาย การเกิดรอยขีดข่วน เว้นแต่ที่เกิดจากความบกพร่องเนื่องจากวัสดุหรือฝีมือการผลิต
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ส่วนเสริมหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ของ Polaroid
 • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, การใช้งานผิดวิธี, การใช้งานผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบ, การดัดแปลงแก้ไข หรือผลิตภัณฑ์ขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
 • ความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุภายนอก เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ปัญหาที่เกิดจากพลังงานไฟฟ้า การโจรกรรม ภัยธรรมชาติอื่นๆ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากคำแนะนำที่ Polaroid เผยแพร่ หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่รองรับ/เข้ากันไม่ได้ หรืออุปกรณ์ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ของ Polaroid
 • ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซม หรือการให้บริการโดยบุคคลที่มิใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง แก้ไขการทำงานหรือความสามารถ โดยมิได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
 • ข้อบกพร่องที่เกิดจากการสึกหรอตามปกติหรือเนื่องจากอายุการใช้งานตามปกติของผลิตภัณฑ์
 • ความเสียหายหรือข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานหรือการบำรุงรักษา หรือเนื่องจากการให้บริการโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ตัวแทนจากบริษัทฯ
 • หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ลบเลือนจนไม่สามารถระบุได้หรือถูกเปลี่ยนแปลง
 • ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งหรือการบรรจุ/บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมเมื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์
 • เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกขโมย หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อ หรือลงทะเบียนรับประกันได้
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy